Parıltım Newrest çalışanları, şeffaflık ve dürüstlüğe dayalı ticari ilişkiler sürdürürler.

Tedarikçi Seçimi

Tedarikçilerimiz dış denetimler ile seçilir. Akreditasyon için, tedarikçilerimiz belli kurallara saygı duymalıdırlar. Ürün kalitesi, stok yönetimi, tazelik, nakliye ve soğuk zincir kuralları gibi kriterler seçimlerimizi etkileyen kurallara örneklerdir.

Tedarikçi denetim prosedürleri ve anketleri her ülkede oluşturulmuştur ve kullanılmaktadır. Bütün ihale süreçleri için, her ülke en az 3 farklı tedarikçiden fiyat almalıdır. Bu işlem satın alınan tüm ürün aileleri için en az yılda bir yapılmalıdır. Parıltım Newrest ve tedarikçileri arasındaki hukuki bağ sağlayan sözleşmeler yerel olarak yapılmaktadır.