Gezegenimizin kaynakları üzerindeki baskıyı ve artan eşitsizlikleri artık görmezden gelemeyiz. 2020 senesinin de bize gösterdiği gibi, her şey bir gecede durabilir. Biz de ne tür bir miras bırakmak istediğimize karar vermeliyiz.

KSS, kim olduğumuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm stratejik kararlarımıza rehberlik eder. İyi yemek, büyük bir endişe hatta bir yurttaşlık görevi haline geldi. Ürünlerimizi seçmek ve müşterilerimizi sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyet benimsemeye teşvik etmek, Grup’umuzun stratejisinde temel taşlardır. Ancak taahhütlerimizi resmileştirip takip etmedikçe, inancımız asla somut sonuçlar üretmeyecektir.

Bu hedefleri gerçekleştirmek, şirketimizin uzun vadeli büyümesinin ve sürdürülebilirliğinin bir ölçüsüdür. Değerlerimizin de bir parçası olan alçakgönüllülük ve verimlilik bakış açısıyla önemli alanlarda aksiyon alıyoruz. Bu amaçla, şu anki işimizin ve hedeflerimizin ötesine uzanan, gerçek etki yaratacak güçlü ve somut taahhütler belirledik.

Grup’umuzun büyümesini etki yaratan konulara odaklamak istiyoruz:

  • Gıda atığı ile mücadele,
  • Atık azaltma ve geri dönüşüm,
  • Sorumlu satın alma,
  • Karbon ayak izimizi azaltma,
  • Ve çalışanlarımıza yüksek bağlılık.

Değerlerimize saygı herkesin katılmasını gerektiren net bir stratejik yön sunar.
Bu hazırladığımız tüzük, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye yönelik uzun vadeli yatırımımız için sadece bir başlangıç, bir ilk adımdır.

KSS Posterimiz ve KSS Tüzüğümüz aracılığıyla taahhütlerimizi ayrıntılı olarak keşfedebilirsiniz.