Ca Parıltım Newrest, recunoaștem importanța creșterii durabile și garantăm respectarea valorilor de mediu de bază. Comportamente precum utilizarea locală, sezonieră, separarea deșeurilor, politica de zero hârtie demonstrează angajamentul nostru față de mediul nostru.

Țelurile Noastre

Țelurile noastre pânăîn anul 2025:

• Reducerea deșeurilor noastre alimentare și recuperarea anuală a volumului de 10% ca bio-deșeuri reciclate

• Implementarea separării deșeurilor și recuperarea volumului de 15% de deșeuri reciclate pe an

• Punerea în aplicare a unei politici de cumpărare locală și durabilă

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 10%

• Introducerea reciclării zero a plasticului și reducerea utilizării plasticului nereciclabil în instalațiile noastre de producție cu 50%

• Implementarea politicii de zero hârtie și reducerea volumului total de hârtie pe care îl cumpărăm anual cu 50%

Pentru mai multe informații despre acțiunile noastre, vă rugăm să consultați postarea noastră de Responsabilitate Socială Corporativă.